Předprodej na Spolkovém domě. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.