Krasospolek Ratíškovice ve spolupráci s Osvětovou besedou Ratíškovice pořádají taneční kurz SKOČNÁ & SLOVENSKÁ a to ve středu 22. ledna. Všichni jste srdečně zváni.