Spolkový dům Ratíškovice, neděle 3. 4. 2022 v 18:00 hod