1.5., 7.5., 8.5. a 14.5. 2023 od 14:00-16:00, Spolkový dům Ratíškovice