Kontakt 

E-mail: ubytovnabanik@seznam.cz

Telefon: 737 044 156