Nabídka práce

Baník Ratíškovice, s.r.o. vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení pracovního místa

Provozní/ referent majetkové správy

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 •  referent majetkové správy, evidence majetku 
 •  údržba v objektech a areálu Baníku Ratíškovice s.r.o.
 •  provozní zajištění akcí
 •  drobné údržbářské práce
 • zásobování

Místo výkonu práce: Spolkový dům Ratíškovice

Požadavky:

 • řidičský průkaz skupiny B, průkaz skupiny D výhodou
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,
 • občanská a morální bezúhonnost.

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení veřejné výzvy
 • jméno a příjmení 
 • datum a místo narození zájemce
 • místo a adresa trvalého pobytu zájemce
 • telefonní kontakt; e-mail 
 • datum a podpis zájemce

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Mzdové zařazení: min. 22 000- 25 000 Kč, + osobní ohodnocení, 

prémie a dovolená 25 dnů 

Lhůta pro podání přihlášky: do 8. 12.2022 do 15.00 hodin

Termín nástupu: přepokládaný termín 1.1.2023

Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou

Místo a způsob podání přihlášky: 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím do 8. 12. 2022 svůj strukturovaný profesní životopis e-mailem na adresu podatelna@ratiskovice.com, nebo doručte na podatelnu Obecního úřadu v Ratíškovicích.

Obálku nebo e – mail označte textem:  Veřejná výzva Provozní/ referent majetkové správy

 

V Ratíškovicích dne 23.11.2022       Ing. Martin Šupálek                                                                      

jednatel