Baník Ratíškovice, s.r.o.

Původním názvem SK Baník Ratíškovice, s.r.o. Tato společnost byla založena společenskou smlouvou dvěma společníky, a to SK Baník Ratíškovice o.s. (obchodní podíl 95%) a Obcí Ratíškovice ( obchodní podíl 5%) dne 20. února 1998. Předmětem činnosti bylo provozování obchodních trhů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, agentážní činnost v oblasti sportu a pronájem nemovitostí a nebytových prostor.

Velkým mezníkem v historii společnosti byl den 26.září 2001 , kdy zastupitelstvo na svém zasedání schválilo přijetí obchodního podílu 95% Obcí Ratíškovice a vytvořené s.r.o. bylo 100% vlastněno obcí. Tento převod byl schválen také na valné hromadě společnosti za přítomnosti notářky dne 16. dubna 2003. V návaznosti na tento převod, byla provedena změna Společenské smlouvy v Zakladatelskou listinu společnosti, která je součástí notářského zápisu. Dne 3. září 2003 došlo přejmenování společnosti na Baník Ratíškovice, s.r.o.

Od 1.1.2007 je činnost zaměřena na zajištění provozu sportovního areálu Baník, jeho údržbu, pronajímání nebytových prostor v areálu, ubytování, silniční motorovou dopravu a vedení účetnictví a daňové evidence. Od 3.1.2017 je činnost zaměřená také na pohostinství.

Od 1.9.2016 je součástí areálu také Spolkový dům Ratíškovice, který Baník Ratíškovice, s.r.o. pronajímá Osvětové besedě Ratíškovice na kulturní akce a zkoušky kroužků, kuželnu SK Baníku Ratíškovice, a také občanům a organizacím k různým společenským událostem.

Jednateli společnosti jsou Ing. Bc. Anna Hubáčková a PhDr. Radim Šťastný.

Ředitel Spolkového domu: Mgr. Jana Koplíková

Účetní Baník Ratíškovice: Ing. Hana Klimešová