Spolkový dům

Obec Ratíškovice má více než 4 000 obyvatel a velkou občanskou vybavenost. V obci působí velké množství spolků, ať už samostatně (Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů aj.) nebo jako součást Osvětové besedy. V rámci restitucí obec pozbyla svůj kulturní dům, a tak se dlouhou dobu společenské akce konaly v pronajatém kulturním domě a později v tělocvičně. Návrh nového kulturního domu existoval již řadu let, ale až v roce 2015 došlo k jeho realizaci. 7. července 2015 byl zbourán objekt kuželny, který byl součástí Restaurace Sport a následovala výstavba nového kulturního domu, nazvaného Spolkový dům.

Spolkový dům byl slavnostně otevřen 3.září 2016. Jeho součástí je velký sál, malý sál, kuželna a příslušenství. Součástí slavnostního otevření byla prohlídka celé budovy, vystoupení souborů z Ratíškovic a koncert skupiny The Tap Tap. O týden později se zde konal také koncert Klavírního tria pražského HAMU, jehož členem je i ratíškovský houslista Marek Blaha.

Spolkový dům nabízí možnost pronájmu velkého a malého sálu na svatby, rodinné oslavy, třídní setkání, stužkovací večírky, plesy, koncerty, firemní akce, semináře a jiné .

Spolkový dům Ratíškovice zvítězil v soutěži Dřevostavba roku 2015.

Architektem Spolkového domu byl Ing. Arch. Tomáš Havlíček.

Video: Léto s architektem: Tomáš Havlíček — Týden v regionech (Brno) — iVysílání — Česká televize