Obec Ratíškovice ve spolupráci s Osvětovou besedou Ratíškovice

vyhlašují fotosoutěž při příležitosti 880. výročí od první písemné zmínky o obci Ratíškovice

„Ratíškovice očima Ratiškovijáků“