Spolkový dům Ratíškovice, neděle 28. 8. 2022 v 17:00 hodin