S politováním oznamujeme, že se ruší část programu oslav při příležitosti 880. výročí obce Ratíškovice a to z důvodu solidarity obcí postižených tornádem.